Regulamin

Regulamin

OGÓLNE ZASADY SZKOLENIA NURKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i standardami nurkowania IANTD oraz standardami nurkowania jaskiniowego. Wszyscy kursanci i instruktorzy są zobowiązani do przestrzegania wymienionych i ogólnych zasad nurkowania w ZBIORNIKACH PSZCZYNA

Wymagania dotyczące kursantów :

Aktualnie odpowiednia sprawność fizyczna, zdrowotna, zdatność pod względem psychofizycznym.
Ważne ubezpieczenie dla nurków jaskiniowych (co najmniej DAN Silver lub równorzędne).
Kursanci są zobowiązani do wypełnienia wszystkich koniecznych warunków wstępnych konkretnego kursu (certyfikaty, odbyte nurkowania).
Kursanci muszą posiadać wszystkie niezbędny sprzęt do konkretnego kursu (własne lub wypożyczony).

Wymagania dotyczące instruktorów :

Aktualnie odpowiednia sprawność fizyczna, zdrowotna, zdatność pod względem psychofizycznym.
Ważne ubezpieczenie dla instruktorów nurkowania jaskiniowego (co najmniej DAN Pro Bronze lub równorzędne).
Instruktor jest zobowiązany do zadeklarowania rodzaju kursu .
Instruktor musi posiadać ważny certyfikat instruktora konkretnego kursu .
Instruktor jest zobowiązany do wypełniania wymogów obowiązujących przepisów prawa Polskiego.

Instruktor jest zobowiązany do wypełniania konkretnych standardów kursu .
W zbiornikach ZABRONIONE jest zagrażanie bezpieczeństwu pozostałych kursantów.

Instruktor musi określić minimalną liczbę nurkowań danego kursu, planowany czas i głębokość nurkowania. Jeżeli konieczne jest wypożyczenie sprzętu lub uzupełnienie dowolnego gazu do oddychania, należy to zgłosić z wyprzedzeniem.
Należy poinformować kadrę Zbiorników Pszczyna o planowanych ćwiczeniach umiejętności podwodnych, natomiast ośrodek nurkowania podejmie decyzję o wyborze najodpowiedniejszej części do konkretnego nurkowania szkoleniowego. Instruktor jest zobowiązany do przeprowadzania nurkowania szkoleniowego w wyznaczonej strefie.
Instruktor może prowadzić nurkowanie w Zbiornikach, jeżeli dysponuje niezbędną znajomością Zbiornika, albo Ośrodek Nurkowania Zbiorniki Pszczyna może przydzielić grupie przewodnika nurkowania.
W tym celu instruktor jest zobowiązany do przekazania wraz z posiadanym zaświadczeniem stosownych informacji:

Imię i nazwisko
Miejsce i data urodzenia
Adres
Imię i nazwisko matki

Pomoce zapewniane przez Ośrodek Nurkowania Zbiorniki Pszczyna w trakcie kursu
Zajęcia teoretyczne, Nurkowania szkoleniowe