Jak powstawały

Jak powstawały

Pszczyna wzbogaciła się o nowy obiekt infrastruktury technicznej. Istniejące od ponad 20 lat nieużywane zbiorniki na wodę zlokalizowane na os. Piastów zaadaptowano jako punkt czerpania wody dla celów ochrony przeciwpożarowej oraz jako źródło wody na potrzeby sanitarne w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo obiekt został przygotowany do przeprowadzania szkoleń nurkowych (overhead).

Oba Zbiorniki   mają 11 metrów średnicy i 6 metrów głębokości. Na jednym z nich można przeprowadzać szkolenia w wodzie otwartej. Drugi  jest zamknięty betonową pokrywą, co umożliwia przeprowadzania szkoleń overhead.

Zbiorniki są ze sobą połączone dwoma rurami dzięki czemu można  wykorzystać oby dwa  podczas jednego szkolenia. Zbiorniki idealnie nadają się do tego, żeby szkolić zarówno osoby początkujące, jak i doświadczonych nurków.

Zainteresowanie wykazały już min. Państwowa Straż Pożarna i specjalistyczne służby ratownicze.
Idea pojawiła się już w 2016, gdy Zarząd PIK podjął decyzję o modernizacji i rozbudowie obiektu. Pierwotny plan przewidywał rozbiórkę istniejących zbiorników. Przeprowadzona kalkulacja wskazała jednak iż tańszym rozwiązaniem będzie przystosowanie do wyżej wymienionych funkcji.

Wiosną 2016 roku rozpoczęto pierwsze prace. Na jednym ze zbiorników rozebrano górną betonową pokrywę. Pozwoliło to na przystosowanie obiektu do szkoleń na otwartym zbiorniku. Drugi zbiornik pozostał zamknięty. Już wtedy wiadomo było, że idealnie nadaje się on na przeprowadzanie szkoleń nurkowych overhead.

Kolejnym etapem prac było uzupełnienie braków w wylewce i ścianach, a także montaż słupków, które umożliwiają zawieszenie siatki bezpieczeństwa.

W związku z tym PIK zadeklarował się wykonać większość prac adaptacyjnych w ramach wolnych mocy przerobowych.

Jednym z ważniejszych etapów budowlanych było wycięcie otworu, które umożliwi poprawną cyrkulację wody a jednocześnie stanowić będzie połączenie zbiorników.

Wewnątrz zamkniętego zbiornika rozpoczęto przygotowania budowy tunelów, a także miejsca do wykonania wszystkich ćwiczeń które kursant wykonuje podczas kursów Overhead.


Po wykonaniu wszystkich prac wewnątrz  zbiorniki zostaną zalane wodą, która będzie filtrowana.

Ostatnim etapem prac będzie wybudowanie drogi pozwalającej wjechanie samochodem na koronę zbiorników w celu wypakowania sprzętu, a następnie odstawienia samochodu na dolny parking, jak również wybudowanie   wiaty dla nurków oraz wykonanie prac ziemnych wokół zbiorników.